Sabías que..?

🧐 Sabías que..?

Setembro 2019

Os Fondos FEDER están axudando a mellorar o Camiño de Santiago mediante:

🔸 Mellora dos estados dos camiños e construindo canais de desagüe

🔹 Colocación de máis de 500 sinais

🔸 Restaurando a Casa Pasarín para a súa utilización como albergue de peregrinos

#MarinDUSI  #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER