Smart Cities Como impactará o 5G nas cidades?

Smart Cities Como impactará o 5G nas cidades?

Setembro 2019

No ano 2050 ao redor do 70% da poboación mundial vivirá nas grandes metrópoles mundiais. Polo menos, esta é a cifra que adianta a Organización das Nacións Unidas (ONU) partindo da realidade actual na que o 55 % da poboación xa reside nas grandes urbes.

Esta concentración poboacional expón unha serie de desafíos descoñecidos ata o momento. Se non queremos que as boinas de contaminación e o caos circulatorio convertan as grandes cidades en irrespirables e insufribles para os cidadáns, é necesario tomar medidas para resolver os problemas que as afectan. O obxectivo é lograr cidades máis sustentables que ofrezan unha mellor calidade de vida.

Para conseguilo, a quinta xeración de infraestruturas de comunicacións, máis coñecida como tecnoloxía 5 G, será imprescindible para o desenvolvemento das cidades intelixentes.

As  smart cities son unha realidade cada vez máis palpable. De feito, xa se aplican algunhas solucións en distintas cidades do mundo que nos achegan a estas cidades intelixentes.

Fonte: bilib

#MarinDUSI  #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER