Marín 2020

Marín 2020

Setembro 2019

Cidade Intelixente mediante a implantación da administración electrónica e dos mecanismos de participación e transparencia.

#MarinDUSI  #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER