BOAS PRÁCTICAS

A detección, a análise e a transferencia de boas prácticas é un eixe fundamental na estratexia de comunicación da EDUSI e constitúe unha ferramenta esencial para a xestión pública e o avance na consecución dos obxectivos da política rexional comunitaria.

Proximamente poderán descargarse as boas prácticas