MODELO DE EXPRESIÓNS DE INTERESE

Os departamentos do Concello de Marín interesados en presentar propostas de operacións para o seu financiamento no marco da estratexia DUSI Marín 2020 remitiranlle á USO a solicitude de selección e a ficha da operación.