A ESTRATEXIA MARÍN 2020

A estratexia Marín 2020 responde a un modelo que pretende mellorar a calidade urbana e a calidade de vida da poboación marinense e, ao mesmo tempo, a funcionalidade e a organización do sistema urbano da cidade.

Marín 2020 establece cinco obxectivos estratéxicos orientados a resolver dinámicas de mobilidade interna e construír unha cidade sustentable e integrada a nivel supramunicipal.

 • Obxectivo social: garantir un elevado índice de cohesión social no municipio
 • Obxectivo demográfico: asegurar a ancoraxe da poboación ao municipio así como atraer xente nova.
 • Obxectivo climático: facer de Marín un concellos sustentable comprometido coa redución das emisións de carbono á atmosfera.
 • Obxectivo ambiental: recuperar e poñer en valor e a disposición da cidadanía e os visitantes o rico patrimonio ambiental, paisaxístico e etnográfico de Marín.
 • Obxectivo económico: apoiar o emprendemento e o emprego e apostar pola diversificación económica.

TRES EIXES PRINCIPAIS DA ESTRATEXIA

CIDADE SUSTENTABLE

mediante a mellora física, medioambiental e da mobilidade

 • Crear espazos públicos de calidade para uso e goce da cidadanía.
 • Facer accesible o espazo público para as persoas con mobilidade reducida.
 • Mellorar os índices de consumo de enerxía nas vías, as infraestruturas e os edificios públicos.
 • Mellorar a mobilidade e a accesibilidade no conxunto do concello a través da implantación dun plan de mobilidade urbana sustentable.
 • Xerar espazos e zonas verdes de uso público arredor dos principais activos ambientais do municipio.
 • Rehabilitar e poñer en valor o patrimonio histórico e etnográfico do municipio.
 • Conectar a franxa costeira, na que se alternan praias e montes litorais, coas franxas ecolóxicas e o núcleo urbano.

CIDADE INTELIXENTE

a través da mellora económica e a competitividade

 • Favorecer a progresiva implantación da Administración electrónica e dos mecanismos de participación e transparencia a través da implantación da e-gobernanza.
 • Converter progresivamente o Concello de Marín nun territorio smart, centrado na mobilidade smart.
 • Converter progresivamente o Concello de Marín nun territorio smart, centrado no turismo smart.

CIDADE INTEGRADORA

coa mellora da dimensión social

 • Rexenerar e integrar os espazos e as zonas urbanas degradadas.
 • Revitalizar o espazo público a través da iniciativa social e cultural.
 • Garantir a competitividade do pequeno comercio e a hostalería no municipio.
 • Dotar de espazos e recursos para o fomento da cultura, a formación, o emprego e o autoemprego.