MEDIDAS ANTIFRAUDE

Declaración institucional

Declaración institucional do Concello de Marín en materia antifraude.

Declaración institucional

Código de Conduta

Código de conduta e principios éticos do Concello de Marín, como organismo intermedio da Autoridade de Xestión do FEDER (Periodo 2014-2020).

Espazo de denuncias

Acceder

Espazo de suxestións e reclamacións

Evidencias, se aplica:

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Concello de Marín. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Consistorio, situada na avenida de Ourense, s/n 36900 Marín, ou ben mediante o formulario que se encontra na sede electrónica do Concello.