NOTICIAS

Cidade Intelixente mediante a implantación da administración electrónica e dos mecanismos de participación e transparencia ....

As smart cities son unha realidade cada vez máis palpable. De feito, xa se aplican algunhas solucións en distintas cidades do mundo que nos achegan a estas cidades intelixentes....

As smart cities son unha realidade cada vez máis palpable. De feito, xa se aplican algunhas solucións en distintas cidades do mundo que nos achegan a estas cidades intelixentes....

Os Fondos FEDER están axudando a mellorar o Camiño de Santiago mediante...