PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Faga a súa contribución!

 

Que faría para mellorar o desenvolvemento urbano de Marín?

Cubra o formulario de participación ou utilice as nosas redes sociais para facernos chegar as súas suxestións.

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Concello de Marín. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Consistorio, situada na avenida de Ourense, s/n 36900 Marín, ou ben mediante o formulario que se encontra na sede electrónica do Concello.