Consulta a guía ” Procuring zero emission delivery of goods and services”

Consulta a guía ” Procuring zero emission delivery of goods and services”

Agosto 2019

📚  Consulta a guía ” Procuring  zero  emission  delivery  of  goods  and  services”, elaborada polo proxecto  BuyZET de  CIVITAS, ten como obxectivo axudar a autoridades locais a reducir a pegada de carbono nas súas actividades de adquisición.

#MarinDUSI  #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER